Sinds 16 mei 2018 mogen we onszelf een Vreedzame School noemen. Na een training van twee jaar voldoen we aan de voorwaarden om ons Vreedzame school te mogen noemen.                                                                                                                                 

De Vreedzame school is een methodiek voor sociaal emotionele ontwikkeling en democratisch burgerschap. Het is een manier van omgaan met elkaar dat door de hele school gezamenlijk wordt gedragen.
Twee keer per week worden er “Beste Vrienden” lessen gegeven. Indien er sprake is van een duobaan, worden de lessen door beide leerkrachten gegeven.  De lessen zijn alleen aanleiding tot handelen in de praktijk;  de hele week ben je bezig het in praktijk te brengen en daar is ook waar je het meest leert.
De lessen zijn opgedeeld in 4 blokken. De hele school start en stopt tegelijk met een blok. Dit moment wordt op een ludieke manier met de hele school tegelijk beleefd.
Elk jaar start met het blok: “Wij horen bij elkaar”. Een blok waarin wordt gewerkt aan groepsvorming, maar ook aan het besef dat je bij verschillende groepen hoort; op school bij je klas, alle klassen bij Kleurryk, maar je hoort ook bij je gezin, je familie.
In het tweede blok “Wij lossen ruzies zelf op” worden handreikingen gegeven om problemen te voorkomen (daar wordt de ABC-methodiek ook in geïntegreerd) en om ruzies op te lossen op een democratische manier.
In het derde blok: “Wij hebben hart voor elkaar” leren we emoties te her- en erkennen, en hoe je daar mee om zou kunnen gaan. En tenslotte zien we in het vierde blok: “Wij zijn allemaal anders” dat we ook van elkaar kunnen en mogen verschillen en dat je dan toch bij elkaar kunt horen.

Door met de hele school aan de zelfde blokken te werken ontstaat er her- en erkenning. Ook zijn er afspraken gemaakt die we allemaal naleven; in de hele school worden de leerlingen met een hand begroet door de klassenleiding, gebruiken we de wereldbal, worden de lessen in een open kring gegeven en wordt er in de midden- en bovenbouw gebruik gemaakt van de “gele stip”. 

De stuurgroep (met een vertegenwoordiging uit alle bouwen) zorgt voor de borging door het afleggen van klassenbezoeken, het blijven zoeken naar ontwikkelingsmogelijkheden, het faciliteren van materialen en het op een ludieke manier starten en afsluiten van de blokken.