Ten aanzien van schoolverzuim geldt de afspraak, dat ouders of verzorgers dit altijd telefonisch of schriftelijk van tevoren melden bij de school. Voor verzuim moet een geldige reden zijn (ziekte of andere onvoorziene omstandigheden). Wanneer een leerling afwezig is en er is geen bericht van de ouders ontvangen, dan wordt er altijd zo snel mogelijk contact opgenomen met de ouders of de verzorgende instelling. In principe kunnen de kinderen geen dagen vrij krijgen buiten de schoolvakanties om. Toch is het op Kleurryk mogelijk om maximaal 2 dagen per jaar een dagje vrij te krijgen voor bijvoorbeeld een dorpsfeest.

Dit heeft te maken met het feit dat onze kinderen vaak niet in hun eigen dorp op school zitten en dus ook niet aan de activiteiten deel kunnen nemen. Wij hebben, in overleg met de leerplichtambtenaar, besloten daar enigszins aan tegemoet te komen. Een telefonische melding is in dit geval voldoende.

Het ligt anders als een kind vrij moet krijgen i.v.m. persoonlijke omstandigheden. In overleg is dat altijd te regelen. Als één van de ouders wegens zijn of haar werk niet op vakantie kan dan is het mogelijk om één keer per jaar hoogstens twee weken vrij te geven. Het moet in dit geval gaan om de “aard van het beroep” en dus niet om de “aard van het bedrijf”. Werken in ploegendienst of volgens een bepaald dienstrooster is dus niet voldoende. Deze regeling mag niet worden toegepast in de eerste twee weken van een nieuw schooljaar en moet schriftelijk worden aangevraagd. Bij de administratie van de school zijn de formulieren voor ‘extra verzuimdagen’ verkrijgbaar.

 

Formulier: Verlofaanvraag leerling