De school moet een veilige omgeving zijn voor kinderen en personeel. Aan veiligheid besteden we veel  aandacht. De gedragsregels, beschreven in ons veiligheidsplan,  gelden voor iedereen, zowel voor kinderen als personeel. De regels worden regelmatig herhaald, besproken en gehandhaafd. Kinderen mogen fouten maken, van je fouten kun je leren. Met deze positieve consequente aanpak handhaven we de regels. De regels zorgen voor een rustige overzichtelijke omgeving, waarin we rekening met elkaar houden. Een omgeving waarin iedereen zich veilig en geaccepteerd voelt.

Behalve het veilige klimaat zorgen we ervoor dat de schoolomgeving en het schoolgebouw veilig zijn.

Jaarlijks controleren we zowel het gebouw als de directe schoolomgeving. Gebreken worden direct verholpen. De controles worden schriftelijk vastgelegd, evenals ongelukjes die helaas zo nu en dan gebeuren. In het jaarverslag wordt o.a. beschreven welke gebreken we hebben geconstateerd en wat we er vervolgens aan hebben gedaan.

Helaas zijn incidenten niet altijd te voorkomen. Ieder jaar wordt een aantal items in het kader van Arbo en veiligheid verbeterd c.q. ontwikkeld en opgenomen in ons Arbo en Veiligheidsbeleid.

Op Kleurryk zijn twee teamleden aangesteld als veiligheidscoördinator en pest coördinator.