De schoolstandaard van de gerealiseerde uitstroom is in het schooljaar 2018-2019  92% Dat wil zeggen dat 27 van de 29  leerlingen, die de school hebben verlaten, op of hoger dan het uitstroomperspectief zijn uitgestroomd dat op 10 jarige leeftijd is vastgesteld.

De schoolstandaard van Kleurryk is 80%. Dit betekent dat we heel tevreden zijn met de bereikte uitstroom van de leerlingen in het schooljaar 2018-2019.

We willen als school de lat, als het kan, hoger leggen en dat betekent dat we koersen op een hogere uitstroom  praktijkonderwijs of VSO arbeid.  In het schooljaar 2017-2018 ligt het percentage op 25%. Waarvan 19% naar het praktijkonderwijs is gegaan.

Waar we als school ook naar kijken is of de kinderen gezien hun IQ ook uitstromen naar de bestemming die wij denken dat erbij hoort. In het schooljaar 2018-2019 zijn 79% van de leerlingen gezien hun IQ uitgestroomd naar de bestemming die daarbij hoort. 

Uitstroom leerlingen van SO Kleurryk :