De schoolstandaard van de gerealiseerde uitstroom is in het schooljaar 2017-2018  80% Dat wil zeggen dat 31 van de 38  leerlingen, die de school hebben verlaten, op of hoger dan het uitstroomperspectief zijn uitgestroomd dat op 10 jarige leeftijd is vastgesteld.

De schoolstandaard van Kleurryk is 80%. Dit betekent dat we heel tevreden zijn met de bereikte uitstroom van de leerlingen in het schooljaar 2017-2018.

We willen als school de lat, als het kan, hoger leggen en dat betekent dat we koersen op een hogere uitstroom  praktijkonderwijs of VSO arbeid.  In het schooljaar 2017-2018 ligt het percentage op 36%. Waarvan 10% naar het praktijkonderwijs is gegaan.

Waar we als school ook naar kijken is of de kinderen gezien hun IQ ook uitstromen naar de bestemming die wij denken dat erbij hoort. In het schooljaar 2017-2018 zijn 71% van de leerlingen gezien hun IQ uitgestroomd naar de bestemming die daarbij hoort. We kunnen zelfs concluderen dat 14% van die kinderen hoger zijn uitgestroomd gezien de IQ gegevens.

Uitstroom leerlingen van SO Kleurryk :

In het onderstaande schema kunt u lezen naar welk soort vervolgonderwijs onze leerlingen aan het eind van het SO of tussentijds uitstromen.

Peildatum VSO SBO Prakt.Ond. ander SO KDC
Arbeid Arbeidsm.dagb. Dagbesteding
01-08-2013 34 0 2 1 0
01-08-2014 38 1 0 5 1
01-08-2015 2 21 2 0 0 6 1
01-08-2016 4 20 8 0 1 2 0
01-08-2017  7 7 7 0 3 1 0
01-08-2018 10 9 8 0 4 6 1
01-08-2019 8 2 6 2 6 8 0