De schoolstandaard van de gerealiseerde uitstroom is in het schooljaar 2016-2017 88% Dat wil zeggen dat 21 van de 24  leerlingen, die de school hebben verlaten, op of hoger dan het uitstroomperspectief zijn uitgestroomd dat op 10 jarige leeftijd is vastgesteld.

De schoolstandaard van Kleurryk is 80%. Dit betekent dat we heel tevreden zijn met de bereikte uitstroom van de leerlingen in het schooljaar 2016-2017.

We willen als school de lat, als het kan, hoger leggen en dat betekent dat we koersen op een hogere uitstroom  praktijkonderwijs of VSO arbeid.  In het schooljaar 2016-2017 ligt het percentage op 40%. Waarvan 12% naar het praktijkonderwijs is gegaan.

Waar we als school ook naar kijken is of de kinderen gezien hun IQ ook uitstromen naar de bestemming die wij denken dat erbij hoort. In het schooljaar 2016-2017 zijn 71% van de leerlingen gezien hun IQ uitgestroomd naar de bestemming die daarbij hoort. We kunnen zelfs concluderen dat 13% van die kinderen hoger zijn uitgestroomd gezien de IQ gegevens.

Uitstroom leerlingen van SO Kleurryk :

In het onderstaande schema kunt u lezen naar welk soort vervolgonderwijs onze leerlingen aan het eind van het SO of tussentijds uitstromen.

Peildatum VSO SBO Prakt.Ond. ander SO KDC
Arbeid Arbeidsm.dagb. Dagbesteding
01-08-2013 34 0 2 1 0
01-08-2014 38 1 0 5 1
01-08-2015 2 21 2 0 0 6 1
01-08-2016 4 20 8 0 1 2 0
01-08-2017  7 7 7 0 3 1 0