Per schooljaar worden er vijf thema’s behandeld. De gehele school werkt gelijktijdig een periode aan dit thema. Aan de hand van de doelen die door SLO (landelijke organisatie) zijn vastgesteld en terugkomen in de lesplanning is er een doorgaande lijn van de Onderbouw tot aan de Bovenbouw.

In de komende jaren willen we door middel van registratie en toetsing de ontwikkeling van kinderen in kaart brengen. We maken gebruik van in totaal tien thema’s verspreid over twee jaar.