De schoolleiding (het managementteam of MT) van Kleurryk bestaat uit de directeur en 2 teamleiders. Samen sturen zij de organisatie aan. De directeur is eindverantwoordelijk. Het MT heeft geen lesgevende taken.

De schoolontwikkelaar en twee intern begeleiders adviseren het MT ten aanzien van het onderwijsleerproces en het implementeren van onderwijs inhoudelijke vernieuwingen.

De intern begeleiders  sturen de leerlingenzorg aan. De directeur is voorzitter van de Commissie van Begeleiding.

In de groepen werken groepsleerkrachten en onderwijsassistenten. Een groep krijgt, indien mogelijk,

les van niet meer dan twee groepsleerkrachten.  In alle  groepen  is  onderwijsassistentie en in enkele gevallen wordt een leraar ondersteuner ingezet. Beiden werken onder verantwoordelijkheid van de groepsleerkracht.

Ter  ondersteuning van de leerlingenzorg en specifieke ondersteuning zijn op school beschikbaar:

Psycholoog

Intern begeleider

Schoolontwikkelaar

Logopedist

Gymleerkracht

Verzorgingsassistentes

Daarnaast zijn er twee administratief medewerkers en twee conciërges aan de school verbonden.