De volgende scholen voor speciaal onderwijs vallen onder SO Fryslân:

– Piet Bakkerschool in Sneek (SO en VSO)

– De Wingerd in Damwoude (SO en VSO)

– Talryk in Drachten (VSO)

– Kleurryk in Drachten (SO)

– It Twalûk Leeuwarden/Franeker (SO en VSO)

– School Lyndensteyn in Beetsterzwaag (SO en VSO)

– Duisterhoutschool in Heerenveen/Oosterwolde (SO en VSO)