Het kan zijn dat uw kind in aanmerking kan komen voor vergoedingen/regelingen. Wilt u daar meer over weten dan kunt contact opnemen met de schoolmaatschappelijk werker. Maar u kunt ook contact opnemen met het wijkteam/gebiedsteam binnen uw eigen gemeente.