1. Een aanvraag voor een module logopedie uit het schoolpakket, moet te allen tijde ingediend worden bij de Commissie van Begeleiding (CvB), met omschrijving van reden, doel, frequentie en duur van de behandeling.  Voor nieuwe leerlingen geldt dat aanvragen voor het nieuwe schooljaar in de eerste CvB van het nieuwe schooljaar worden vastgesteld, zodat z.s.m. ná de zomervakantie kan worden gestart met onderzoek en/of  behandeling (mits er behandelruimte in het rooster is).
  2. De CvB neemt een besluit over de aanvraag, het is niet vanzelfsprekend dat iedere leerling individuele logopedische begeleiding krijgt.
  3. De logopedist neemt module, doel, frequentie en tijdsduur op  in het begeleidingsplan dat staat in het leerlingvolgsysteem.  Deze heeft de tijdsduur van een half jaar of een jaar zoals is vastgesteld in de CvB.
  4. De terugkoppeling naar ouders en leerkracht wordt gekoppeld aan de tussen- en eindevaluaties van de werkplannen.