Parro is een app waarmee gemakkelijk contact kan worden gelegd tussen ouders/verzorgers
en school. Het is erg waardevol als u die leuke foto van de groep ontvangt of dat ene
berichtje naar de leerkracht stuurt om iets te vragen of af te stemmen. Alles wat je met
elkaar deelt in Parro is beveiligd en onzichtbaar voor de buitenwereld. Aan het begin van
schooljaar krijgt u van de leerkracht een bericht hoe aan te melden bij Parro.