Onder ouders verstaan we bij ons op school nadrukkelijk ook pleegouders, verzorgers en leiding van gezinsvervangende tehuizen. We hechten veel waarde aan een goed contact met ouders. De ouders van onze leerlingen zijn altijd welkom op school. Contact vinden wij belangrijk! Dat kan zijn een praatje voor of na schooltijd en wilt u tijdens de lestijd de klas bezoeken dan vragen wij u om dat in overleg met de klassenleiding te doen.

Naast deze informele contacten is er ook een aantal min of meer officiële gelegenheden waarbij de ouders de school binnenkomen.

Hieronder ziet u op welke wijze we er als school voor zorgen dat u goed geïnformeerd wordt, waarbij er ook tijd en ruimte is voor persoonlijke aandacht.