De commissie heeft als doel de school extra hulp te bieden bij activiteiten en ouders de gelegenheid te geven om meer betrokken te zijn bij de school. Aan het begin van het schooljaar krijgen alle ouders de gelegenheid om zich  beschikbaar te stellen voor de Ouderactiviteiten-commissie.  

De commissie coördineert de activiteiten in overleg met de school en betrekt daarbij eventueel andere ouders.

De Ouderactiviteiten-commissie bestaat uit:

Anita Veenstra, Anita Sienema, Petra Dolstra, Geke Meestringa, Esther Vlieg ,Monique Meijer, Mellenie Adema, Bea Douwsma, Tineke ter Veen en Ankie Toonstra