De leerlingen kunnen hierdoor worden verdeeld in de volgende vijf uitstroomperspectieven:

PRO

Uitstroombestemming: Praktijkonderwijs

– cognitieve leerlingkenmerken: leerbaar voor schoolse vaardigheden (lezen, rekenen)

– ambitie voor schoolse vaardigheden: Technisch Lezen E5 (=eind gr. 5), Begrijpend Lezen E5, Rekenen E5, Spelling E5

VSO A (A1)  

– Uitstroombestemming: VSO leerroute Arbeid.

– cognitieve leerlingkenmerken: leerbaar voor schoolse vaardigheden  (lezen, rekenen)

– ambitie voor schoolse vaardigheden: Technisch Lezen E4 (=eind gr. 4), Begrijpend Lezen M4/E4, Rekenen M4, Spelling E4

VSO B (D3)

– Uitstroombestemming: VSO leerroute Arbeidsmatige dagbesteding

– cognitieve leerlingkenmerken: beperkt leerbaar voor schoolse vaardigheden  (lezen, rekenen)

– Ambitie voor schoolse vaardigheden: Technisch Lezen M4 (midden gr. 4), Rekenen E3, Spelling M4

VSO C (D2)

– Uitstroombestemming: VSO leerroute Activiteitengerichte Dagbesteding

– cognitieve leerlingkenmerken: zeer beperkt leerbaar voor schoolse vaardigheden (lezen, rekenen)

– ambitie voor schoolse vaardigheden: Technisch Lezen E3 (eind gr. 3), Rekenen M3, Spelling E3

VSO D (D1)

– Uitstroombestemming: VSO leerroute Belevingsgerichte Dagbesteding

– voornamelijk aangewezen op zorg