Communicatie wordt beschreven als : Het gebruik maken van alle communicatiemiddelen die voor de leerling nodig kunnen zijn om de omgeving beter te kunnen begrijpen maar ook de mogelijkheid bieden zich “verstaanbaar” te maken. Ondersteunende communicatiemiddelen zijn bijvoorbeeld NMG-gebaren, voorwerpen, foto‘s, pictogrammen, lichaamstaal en mimiek, spraakcomputer.

Er bestaan 3 modules;  hieronder beschreven:

  1. Logopedisch onderzoek/screenen
  2. Behandeling
    1. Individuele behandeling
    2. Groepbehandeling ( kan in grote groep; gebareninstructie, mondmotoriek, mondelinge taal of in kleinere groepjes met dezelfde doelstelling).
    3. Ondersteuning in de groepen ( samen met de leerkracht kijken wat nodig is voor optimale communicatie binnen de klas, zoals dagindeling, individuele dagschema ‘s, adviezen aan de leerkracht t.a.v. zijn communicatie, ondersteuning in taal- en leesonderwijs).
  3. Indirecte behandeling; hieronder wordt het adviseren en coachen van leerkrachten en ouders verstaan m.b.t. de doelen gesteld in het begeleidingsplan.