In de Middenbouw ligt, net als in de Onderbouw, het accent op functieontwikkeling, zelfredzaamheid en o.a. taak­gerichtheid. Daarnaast gaan de leerlingen, indien mogelijk, aan de slag met het aanvankelijk leesproces (leren van de letters) en rekenen (leren van de cijfers en getalsbegrip tot 10).