Op onze school worden we (regelmatig) geconfronteerd met verzoeken van ouders om door een arts voorgeschreven medicijnen te verstrekken. Met het oog op de gezondheid van de kinderen, maar ook in verband met de aansprakelijkheid, is het van belang dat er in dergelijke situaties zorgvuldig wordt gehandeld door ouders en het onderwijzend personeel. Onder bepaalde voorwaarden kan medewerking worden verleend aan het verstrekken van medicijnen. Hierbij valt te denken aan medicijnen die (eventueel een aantal keren per dag) gebruikt dienen te worden; bijv. pufjes voor astma, medicatie tegen ADHD/ADD, antibiotica, zetpillen bij toevallen (op basis van schriftelijke afspraken). Een enkele keer krijgt de school het verzoek voor het bedienen van sondevoeding. Wilt u indien er iets wijzigt in het medicijngebruik, dit bij school melden. Er moet dan namelijk een nieuwe medicijnlijst worden ingevuld.

Hier kunt u een medicijnlijst downloaden: http://www.kleurryk.nl/wp-content/uploads/2017/06/medicijnverstrekking-2016.doc

Dit is een medische handeling waarvoor een bekwaamheidsverklaring nodig is. In overleg met ouders en school kan er gekeken worden of scholing mogelijk, wenselijk is. De kosten voor de scholing zijn voor de ouders. Voor verzoeken van ouders tot het verrichten van werkelijk medisch handelen geldt dat dit alleen kan door bevoegd en bekwaam personeel. Dit heeft o.a. betrekking op het meten van de bloedsuikerspiegel of het spuiten van insuline.