De logopedie binnen Kleurryk draagt zorg voor het verbeteren van de communicatieve vaardigheden van de leerlingen, hierbij wordt gewerkt vanuit het principe van Totale Communicatie.