Van elke nieuwe leerling wordt het ontwikkelingsperspectief vastgesteld: wat is voor deze leerling haalbaar? Op basis van cognitieve mogelijkheden, toetsresultaten (LVS), ontwikkelingsleeftijd, relevante kindkenmerken en omgevingsfactoren wordt een verwacht uitstroomperspectief bepaald naar praktijkonderwijs of voortgezet speciaal onderwijs.

Op basis van de volgende 4 stappen wordt het uitstroomperspectief bepaald:

  1. Cognitieve mogelijkheden (leerbaarheid/IQ): op basis van psychologisch onderzoek
  2. Leervorderingen: (onderwijsresultaten tot nu toe): leerlingvolgsysteem. Het gaat hierbij om de opbrengsten bij de cruciale vakken lezen-rekenen-schrijven-spelling-mondelinge taal
  3. Ontwikkelingsleeftijd: wat mag je verwachten gezien de cognitieve mogelijkheden?
  4. Relevante kindkenmerken: stoornissen, belemmerende en bevorderende factoren (zie psychologisch onderzoek/profielschets).