Binnen het onderzoek met Qschool (V)SO+ worden de leerlingvragen uit Vensters PO afgenomen. De onderwerpen zijn aan de leerlingen voorgelegd als vragen (Vind je het leuk om? / Ben je blij met?). De vragen hebben per variant een iets andere vorm om zo goed mogelijk aan te sluiten bij het niveau van de leerlingen. De antwoordschaal loopt van Helemaal niet (1), Niet zo (2) naar Een beetje / soms (3) en Helemaal wel (4).

In onderstaande tabellen zijn de gemiddelde scores op vierpuntsschaal weergegeven en afgezet tegen de externe benchmark.

Scores Kleurryk 2019-2020:

Schoolklimaat
Vind je het leuk op school?  3,2  (0,0)
Voel jij je fijn op school?  3,3  (0,0)
Vind je de regels op school duidelijk?  3,3  (0,0)
Heb je het naar je zin in de klas?  3,3  (0,0)
Speel je graag met andere kinderen op school?  3,2  (-0,2)
Zijn de juffen en meesters aardig?  3,2  (-0,1)
Helpt jouw juf of meester bij het oplossen van ruzies?  3,2  (0,0)
                                                                                          gemiddelde score:  3,2

 

Onderwijsleerproces
Ben je blij over wat je leert op deze school?  3,2  (-0,2)
Ben je blij over de uitleg van de juffen en meesters?  3,3  (-0,1)
Vertelt de juf of meester duidelijk dat je iets goed hebt gedaan?  3,3  (-0,2)
Helpt de juf of meester jou goed als je iets vraagt?  3,3  (-0,1)
                                                                                        gemiddelde score:  3,3

In de rubriek sociale veiligheid worden stellingen aan de leerlingen voorgelegd. De antwoordschalen lopen van Klopt helemaal niet (4), Klopt niet (3), naar Klopt een beetje (2) en Klopt helemaal (1). De scores zijn omgekeerd zodat ze, net als bij een hoge score op de andere categorieën, wijzen op een positieve waardering van de leerlingen. In deze rubriek betekent een hoge score dat leerlingen zich sociaal veilig voelen.

Sociale veiligheid
Ik word gepest door andere kinderen op school.  3,1  (0,2)
Ik word via internet gepest door andere kinderen van school.  3,3  (-0,2)
Andere kinderen op deze school doen mij expres pijn.  3,2  (0,1)
Ik ben bang voor andere kinderen op school.  3,1  (-0,1)
Andere kinderen doen expres gemeen tegen mij.  3,1  (0,1)
                                                                                        gemiddelde score:  3,1