Kleurryk wil onderwijs bieden aan leerlingen waarbij met wederzijds respect ruimte gegeven wordt aan opvattingen van anderen ongeacht afkomst, geloof en cultuur.

Respect zien wij terug in de manier waarop we met elkaar omgaan in gelijkwaardigheid, vertrouwen en het elkaar aanspreken op ongewenst gedrag.

Ieder schooljaar kunt u voor uw kind een keuze maken of u gebruik wilt maken van Godsdienstig vormingsonderwijs of Algemeen levensbeschouwelijk vormingsonderwijs. De identiteitscommissie van de school levert een belangrijke adviserende bijdrage aan alle levensbeschouwelijke aspecten binnen onze school. In deze commissie zitten zowel ouders als leerkrachten.