De groepsleerkracht brengt in het begin van het schooljaar een bezoek aan de nieuwe leerlingen die op Kleurryk zijn gestart. Daarnaast kan er op verzoek van ouders of op initiatief van de leerkracht een huisbezoek worden afgesproken.

De schoolmaatschappelijk werker neemt telefonisch contact op met ouders/verzorgers van nieuwe leerlingen om te horen hoe het gaat op school en of er zaken zijn waar ze  als schoolmaatschappelijk werker iets in kan betekenen.