Veel van onze leerlingen hebben moeite met taal, met communiceren. Het is ook daarom van belang dat school, ouders en verzorgers goed samenwerken en elkaar goed informeren. De wijze en frequentie van communiceren is afhankelijk van wat voor de leerling nodig is.

De klas overlegt met de ouders op welke wijze de informatie uitgewisseld wordt. Dat kan ook per mail of contactschriftje zijn.

Voor en na schooltijd is er altijd gelegenheid om persoonlijk (bij halen en brengen) of telefonisch contact op te nemen met de klassenleiding.

In weekbrieven worden de meer algemene zaken die in de klas aan de orde zijn wekelijks of tweewekelijks meegegeven. Zo blijft u op de hoogte van wat er op school en met name in de klas allemaal gebeurd is of staat te gebeuren.