We zijn een klas met 11 leerlingen van 4-6 jaar en allemaal met hun eigen eigenheid en eigen niveau op de verschillende gebieden. Allemaal prachtige kinderen waar we elke dag van mogen genieten. In het begin van het schooljaar maken we afspraken over hoe we met elkaar omgaan in de klas en wat de routines zijn, dat doen we voor een groot deel samen met kinderen met behulp van de methode Beste Vrienden. Daarnaast is het elk jaar weer een mooie puzzel om uit te vinden hoe we de leerlingen in een veilige omgeving zo optimaal mogelijk kunnen bereiken en kunnen motiveren om zich te kunnen ontwikkelen.

We werken  op een speelse manier, met kleine groepjes van 2 of drie leerlingen, afgewisseld met spelen in de hoeken. Dat betekent dat we wel met z’n allen dezelfde activiteit (bv rekenen) verrichten maar dat we die allemaal op ons eigen niveau uitvoeren. We zorgen ervoor dat ook in de speelhoeken dezelfde activiteiten terugkomen zodat de leerlingen er zelf op een speelse manier mee aan de slag gaan. Spelend leren geeft in deze leeftijdscategorie de grootste opbrengst.