Wij zijn onderbouw rood; een groep van 11 leerlingen; 4 meisjes en 7 jongens in de leeftijd van 4-7 jaar. Onze klassenleiding bestaat uit Joke v.d. Werken, Hanneke Zijlstra, Esther Feitsma, Lienke Numan en Anneke Talsma.

We besteden veel aandacht aan wie we zijn en hoe we met elkaar omgaan (De Vreedzame school). We horen als groep bij elkaar, maar de kinderen zijn allemaal individuen en zij mogen ook allemaal zichzelf zijn. We tonen respect naar elkaar. We benaderen elkaar zoveel mogelijk positief, door te vragen wat we willen in plaats van te vertellen wat er niet goed is. En als we het niet met elkaar eens zijn, dan overleggen we!
De kinderen leren door het te ervaren; niet op papier, maar in de praktijk. We werken daarom in (speel)hoeken, jonge kinderen leren d.m.v. spel, wij spelen mee en zorgen ervoor dat de doelen die in het werkplan staan spelenderwijs worden aangeboden in de hoeken. De kinderen zien, horen en voelen hoe de begrippen bij rekenen in elkaar zitten en we tellen met ons lijf en met de materialen om ons heen. Lezen doen we via het pictolezen, ”Zeggen wat je ziet”, en het begin van het leren van letters in ”Lezen wat je kunt”.
We werken volgens thema’s van de SLO doelen. En ook is het zintuigenkastje elke week gevuld met dingen die je kunt horen, proeven, ruiken, voelen en zien, met betrekking tot het thema of het jaargetijde. We gaan twee keer per week naar gym en we zwemmen ook elke week één keer. Ouders zijn welkom om mee te zwemmen! Sociaal emotionele vorming komt veelvuldig aan bod en natuurlijk knutselen we de prachtigste werkjes in elkaar. Muziek en yoga staan ook elke week op het rooster.  Gelukkig is er ook elke dag tijd om buiten te spelen op het plein.