Wij zijn onderbouw oranje; een groep van 5 leerlingen; 1 meisje en 4 jongens in de leeftijd van 4-6 jaar. De klassenleiding is Hanneke Zijlstra.

We besteden veel aandacht aan wie we zijn en hoe we met elkaar omgaan. We horen als groep bij elkaar, maar zijn allemaal individuen die zichzelf mogen zijn. We tonen respect naar elkaar. We benaderen elkaar zoveel mogelijk positief, door te vragen wat we willen in plaats van te vertellen wat er niet goed is. En als we het niet met elkaar eens zijn, dan overleggen we en proberen het op te lossen. We werken vaak klassikaal, maar gaan ook regelmatig in groepjes uit elkaar.

Daarnaast leren we door te ervaren; niet op papier, maar in de praktijk. We zien, horen en voelen hoe de begrippen bij rekenen in elkaar zitten en tellen met ons lijf en materialen om ons heen. Lezen doen wij via het pictolezen, “Zeggen wat je ziet”, naar het lezen van letters, “Lezen wat je kunt”. Daarnaast is er elke week een themakist waar van alles in zit over het SLO-thema waar de hele school aan werkt. En ook is het zintuigenkastje elke week gevuld met dingen die je kunt horen, proeven, ruiken, voelen en zien, met betrekking tot het thema of het jaargetijde. We snoezelen één keer per week, twee keer gaan we naar de gym en we zwemmen ook elke week één keer. Ouders zijn welkom om mee te zwemmen! Sociaal emotionele vorming komt veelvuldig aan bod en natuurlijk knutselen wij de prachtige werkjes in elkaar. Drama, muziek en de praatplaat staan ook elke week op het rooster. Gelukkig is er ook elke dag tijd om te spelen op het plein en in de klas.