We stellen ons graag aan u voor:

Wij zijn middenbouw oranje! Een klas met 11 leerlingen in de leeftijd van 8-11 jaar.

Er zitten momenteel 9 jongens en 2 meisjes in onze klas. De juffen die in middenbouw oranje werken zijn: juf Hennie (leerkracht), juf Sepkje (onderwijsassistente maandag, dinsdag, woensdag en donderdag) en juf Addie (onderwijsassistente vrijdag).

We vinden het belangrijk dat ieder kind zich fijn voelt in de klas en we proberen een sfeer te creëren waarin iedereen respect heeft voor elkaar en  zichzelf kan zijn. We bieden structuur en duidelijkheid in zowel onze houding als in het dagprogramma.

In de ochtend wordt er voornamelijk hard gewerkt aan de lees-spelling- en rekenvaardigheden.  Er wordt zoveel mogelijk gewerkt in niveaugroepen en bij het lees- en rekenonderwijs werken we zelfs groepsdoorbrekend. Ieder kind werkt daarbij op zijn eigen niveau en we zijn steeds op zoek naar manieren van leren, waarbij het kind het best tot zijn of haar recht komt.

Verder wordt er natuurlijk ook aandacht besteedt aan allerlei andere vakken zoals mondelinge taal, muziek, handvaardigheid, spel en beweging en doen we vooral ook veel gezellige dingen. Om een indruk te krijgen van wat we allemaal doen, kijk dan naar onze foto’s!