Middenbouw rood is een groep van 12 leerlingen in de leeftijd van 8 tot 10 jaar.

De groep bestaat uit 9 jongens en 3 meisjes.

 

De klassenleiding bestaat uit;

Leerkrachten Jikke en Tineke

Onderwijsassistentes; Ine (vervangt Jantine) en Jorien (vervangt Jantine en Addy)

Maandag:     Jikke en Ine

Dinsdag:        Jikke en Ine

Woensdag:   Jikke of Tineke en Jorien

Donderdag:  Tineke en Jorien

Vrijdag:         Tineke en Jorien

Stagiaire:      Saskia op dinsdag en donderdag

 

We vinden het belangrijk dat er een goede, rustige sfeer in de klas heerst waarbij de leerlingen zich  veilig voelen.

Samen met de leerlingen hebben we klassenregels opgesteld over gedrag en omgaan met elkaar.

Daarnaast oefenen we de sociale vaardigheden met behulp van de lessen uit de methode ‘’De Vreedzame School’’.

We hebben een vast weekprogramma wat iedereen duidelijkheid en structuur biedt.

We werken steeds een aantal weken aan themalessen.

School tv, knutselen, tekenen en muziek zijn gekoppeld aan de thema’s en dit doen we met de hele groep.

Rekenen en lezen wordt groepsdoorbrekend gedaan zodat iedere leerling op passend niveau kan werken.

 

Godsdienstlessen en identiteitslessen worden  groepsdoorbrekend gedaan.

 

Ouders worden door middel van een wekelijkse nieuwsbrief op de hoogte gehouden van de activiteiten in de groep.

 

Foto’s van activiteiten van de groep kunt op de website vinden.