Wij zijn middenbouw groen.

We zijn een groep van 8 jongens en 3 meisjes, in de leeftijd van 7-9 jaar. De juffen in de klas werken op de volgende dagen.

Maandag     : juf Pietrix en juf Ine.

Dinsdag      : juf Pietrix en juf Anneke

Woensdag  : juf Pietrix en juf Ine

Donderdag: juf Henriët en juf Ine

Vrijdag       : juf Henriët en juf Anneke

Een belangrijke methode in onze klas is de Vreedzame school. Een methode waar voorop staat dat we het samen doen. Samen zorg dragen voor elkaar en voor de materialen op school. We proberen het goed te doen en elkaar dit ook te vertellen: een opsteker geven.

Daarnaast hebben we groepsdoorbrekend lezen en rekenen in de middenbouwgroepen. Hierdoor kunnen we nog beter aandacht geven aan het individuele niveau van de leerling. De overige technische vakken worden in de groep gegeven in kleinere subgroepen.

Op school volgen we iedere 6/8 weken een thema. De gehele middenbouw heeft hier haar OMW lessen en creatieve lessen er omheen bedacht. Hierdoor werken we op verschillende manieren rond het thema en hopen we dat het beter beklijft bij de leerlingen.

Nieuwsgierig geworden naar onze groep. Op de site zijn ook nog leuke foto’s van onze groep te vinden.