We stellen ons graag aan u voor:

Wij zijn middenbouw blauw! Een klas met 12 leerlingen in de leeftijd van 8-10 jaar.

Er zitten momenteel 7 jongens en 5 meisjes in onze klas. De juffen die in middenbouw blauw werken zijn: juf Coba (leerkracht), juf Sjoerdje (onderwijsassistente op de dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag) en juf Sepkje (onderwijsassistente op de maandag).

We vinden het belangrijk dat ieder kind zich fijn voelt in de klas en proberen een sfeer te creëren waarin iedereen respect heeft voor elkaar en iedereen zichzelf kan zijn. We bieden duidelijkheid in zowel onze houding als in het dagprogramma en daar waar nodig is structuur.

In de ochtend wordt er voornamelijk hard gewerkt aan de lees-spelling- en rekenvaardigheden. Er wordt zoveel mogelijk gewerkt in niveaugroepen en bij het lees- en rekenonderwijs werken we zelfs groepsdoorbrekend. Ieder kind werkt daarbij op zijn eigen niveau en we zijn steeds op zoek naar manieren van leren, waarbij het kind het best tot zijn of haar recht komt.

Verder wordt er natuurlijk ook aandacht besteed aan allerlei andere vakken zoals mondelinge taal, muziek, handvaardigheid, spel en beweging en doen we vooral ook veel gezellige dingen. Om een indruk te krijgen van wat we allemaal doen, kijk dan naar onze foto’s!