Onze groep bestaat uit 5 meisjes en 6 jongens in de leeftijd tussen 10 en 12 jaar.

In onze groep werken:

Maandag        Linda en Grietje
Dinsdag          Linda en Grietje
Woensdag      Freerk en Nadine
Donderdag     Linda en Nadine
Vrijdag            Linda en Grietje

In onze groep vinden we een goede sfeer waarin iedereen zich goed en veilig voelt erg belangrijk. We besteden veel aandacht aan het vriendelijk omgaan met elkaar, hoe praat je met elkaar, iets aan elkaar vragen, wat wil jij en wat wil de ander.

In onze groep wordt een aantal weken achtereen gewerkt aan een thema, dit doen we door middel van de themalessen, school-tv, knutselen, tekenen en muziek.

Lezen, rekenen en levensbeschouwelijk onderwijs doen we samen met de andere bovenbouwgroepen, dit doen we groepsdoorbrekend.

Willen jullie zien waar we mee bezig zijn? Neem dan een kijkje bij onze foto’s.