Wij zijn een groep met leerlingen in de leeftijd van 10 t/m 12 jaar.

Henriët, Marianne, Lowise en Heidie werken in deze klas.  

Voor elke leerling is er een eigen werkplek, tweetallen of een vast groepje. We werken met de groepen in circuitmodel gedurende 45 minuten verdeeld in 3 x 15 minuten:

  • 1 groepje instructie
  • 1 groepje verwerking en inoefenen bij de ondersteuner
  • 1 groepje zelfstandig werken achter de computer of met een cd of taal-, reken- of ontwikkelingsmateriaal.

Met lezen, rekenen en spelling werken we in niveaugroepen (groepsoverstijgend) met andere klassen.

Aan de groepstafel doen we groeps-/kringactiviteiten zoals drama, muziek, sociale vaardigheid, mondelinge taal, verkeer, tekenen en handvaardigheid. We werken hierbij aan de SLO-thema’s.

Normen en waarden en zelfstandigheid vinden wij belangrijk (omgaan met jezelf en de ander). Deze komen terug in, duidelijke afspraken en regels die met de leerlingen zijn gemaakt. Elk half uur wordt er d.m.v. een bewustwordingssysteem, persoonlijk geëvalueerd hoe het met de leerling ging. Zo leert de leerling oorzaak en gevolg van eigen gedrag.

Als bovenbouwgroep vinden we het belangrijk om vakken te combineren in de praktijk.

Bijvoorbeeld tijdens het koken. Hierbij denken wij aan:

Begrijpend lezen van een recept, boodschappenlijst maken

Sociale vaardigheid: winkelmanieren, geld rekenen, meten en wegen van producten

Tijd: hoe lang in de oven of koken.

Motoriek: het eten snijden of schillen.