Als klassenleiding werken in deze groep:

Maandag Janet en Sanne
Dinsdag   Janet en Sanne
Woensdag Sije en Annie
Donderdag Janet en Sanne
Vrijdag Sije en Sanne

 

Welkom op de pagina van bovenbouw blauw

Onze groep bestaat uit 4 meisjes en 8 jongens variërend in de leeftijd van 9 tot 12 jaar.

Technisch lezen, rekenen, levensbeschouwelijke vorming/godsdienst worden groepsdoorbrekend gegeven, deze tijden staan vast op het rooster. Daarnaast staan ook spelling en schrijven op het rooster. Deze vakken worden klassikaal gegeven. Iedereen werkt op zijn/haar eigen niveau, dit betekent in groepjes maar daarnaast ook individueel. Wij gaan twee keer in de week naar gymnastiek. Dit wordt gegeven door een vakleerkracht.

Het rooster wordt globaal weergegeven op het whitebord, door middel van een picto en woordbeeld.

We werken met thema’s in de klas, deze thema’s sluiten aan bij de seizoenen en belevingswereld van de leerling. Er wordt aan het thema gewerkt door middel van themalessen, School TV, knutselen, tekenen en muziek/drama.