Als klassenleiding werken in deze groep:

Maandag        Janet en Sanne

Dinsdag          Janet en Sanne

Woensdag      Hanneke en Marijke

Donderdag     Janet en Sanne

Vrijdag            Hanneke en Sanne

Onze groep bestaat uit 5 meisjes en 7 jongens variërend in de leeftijd van 10 tot 12 jaar.

Technisch lezen, rekenen, levensbeschouwelijke vorming/godsdienst worden groepsdoorbrekend gegeven, deze tijden staan vast op het rooster. Daarnaast staan ook spelling en schrijven op het rooster. Deze vakken worden klassikaal gegeven. Iedereen werkt op zijn/haar eigen niveau, dit betekent in groepjes maar daarnaast ook individueel. Wij gaan twee keer in de week naar gymnastiek. Dit wordt gegeven door een vakleerkracht.

Op donderdag werken we aan de praktijkvakken, deze zijn verdeeld in vier onderdelen: schoonmaak, verzorging, koken en groen. Zo leren we hoe je moet afwassen, hoe je jezelf verzorgt, iets te eten kunt maken en leren we over planten/het netjes houden van de tuin/het plein.

Het rooster wordt globaal weergegeven op het whitebord, door middel van een picto en woordbeeld.

We werken met thema’s in de klas, deze thema’s sluiten aan bij de seizoenen en belevingswereld van de leerling, daarnaast worden de SLO-thema’s van de school gevolgd. Er wordt aan het thema gewerkt door middel van themalessen, School TV, knutselen, tekenen en muziek/drama.