Als klassenleiding werken in deze groep:

Maandag        Janet en Sanne

Dinsdag          Janet en Sanne

Woensdag      Ineke en Jasmijn

Donderdag     Janet en Sanne

Vrijdag            Ineke en Sanne

Onze groep bestaat uit 5 meisjes en 5 jongens variërend in de leeftijd van 11 tot 12 jaar.

Technisch lezen, Rekenen, levensbeschouwelijke vorming/godsdienst worden groepsdoorbrekend gegeven, deze tijden staan vast op het rooster. Daarnaast staan ook de andere didactische vakken op het rooster, deze vakken worden klassikaal gegeven.

’s Middags is er alle tijd voor de creatieve vakken. Het rooster wordt globaal weergegeven op het whitebord, door middel van een picto en woordbeeld.

We werken met thema’s in de klas, deze thema’s sluiten aan bij de seizoenen en belevingswereld van de leerling, daarnaast worden de SLO-thema’s van de school gevolgd. Iedereen werkt op zijn/haar eigen niveau, dit betekent in groepjes maar daarnaast ook individueel.