BLG paars is een belevingsgerichte groep met zeven leerlingen, vier meisjes en drie jongens variërend in de leeftijd van zes tot negen jaar. Belevingsgericht wil zeggen dat wij vooral alle zintuigen (zien, horen, voelen, proeven en ruiken) inzetten om onze leerlingen dingen te leren.

We werken altijd rondom een thema, dit thema komt bij alle activiteiten terug. We herhalen veel, zodat het aangeleerde beter beklijft. De groepstafel is ons uitgangspunt in de klas, daar starten we de dag altijd, doen we verschillende groepsactiviteiten en sluiten we de dag ook weer af.

We werken met picto’s om de daginvulling te visualiseren, zingen veel liedjes als start en afsluiter van de activiteiten en ondersteunen de communicatie vaak met NmG- gebaren.

We proberen de leerlingen zoveel mogelijk zelf te laten doen. Zelf je jas ophangen, de tas uitpakken, jas aantrekken, broodbakje in je tas brengen enz.

We gymmen twee keer per week en we zwemmen twee keer per week. De gym wordt gegeven door een vakleerkracht en zwemmen doen we zelf met hulp van een vrijwilliger.

Contact met de ouders vinden we heel belangrijk!! Ouders sturen vaak aan het eind van het weekend foto’s en een kort verhaaltje via de mail, zodat wij op maandag hierover kunnen praten in de kring. Op vrijdag gaat de weekbrief mee naar huis, waarin activiteiten en bijzonderheden van die week staan.

De klassenleiding bestaat uit; Rina Hoekstra, Inge Bosma en Jantine Akkerman. Op woensdag komt Rika (vrijwilliger) ons helpen en op dinsdags en donderdags hebben we een stagiaire: Wendy.