BLG groen is een belevingsgerichte leergroep met maximaal 8 leerlingen variërend in leeftijd van 9-12 jaar. Daarmee zijn we de bovenbouwgroep van de BLG groepen.

In de BLG groep wordt in heel kleine stapjes gewerkt aan de ontwikkeling van leerlingen. Het opdoen van nieuwe ervaringen, gebruik makend van alle zintuigen, is een belangrijk onderdeel in het lesaanbod.

Wij werken altijd rondom een thema. Binnen dit thema bieden wij onze leerlingen veel ervarings- en belevingsgerichte activiteiten, waarbij herhaling erg belangrijk is. Op deze manier helpen wij onze leerlingen om de wereld om hen heen beter te begrijpen en hun woordenschat uit te breiden. Elke dag wordt er aan de groepstafel aan het thema van dat moment gewerkt. Ook de lees- en rekenlessen staan in het kader van dit thema. Er is een goede afwisseling tussen inspanning en ontspanning.

We stimuleren de zelfredzaamheid en de zelfstandigheid van onze leerlingen. Dat houdt o.a. in dat we de leerlingen zelf hun tas laten in- en uitpakken en dat ze zelfstandig van de hal naar de klas lopen bij binnenkomst. In de klas krijgen onze leerlingen taakjes. Zo is er elke dag een leerling de hulp van de dag. Deze leerling helpt dan met het uitdelen van de broodtrommels, haalt samen met ons koffie op en verricht kleine boodschappen binnen de school. Omdat wij een bovenbouwgroep zijn, proberen we als voorbereiding op het VSO ook huishoudelijke taken in te trainen. Dit doen we 1 keer per week.

We vinden het contact met ouders belangrijk. Door middel van een contactschrift houden we de ouders op de hoogte van alles wat we in de klas doen. Alle leerlingen hebben een persoonlijk fotoboek, waarin we regelmatig foto’s plakken van activiteiten. Omdat onze leerlingen vaak niet kunnen vertellen over school, is dit fotoboek voor hen belangrijk.

De klassenleiding bestaat uit Philine du Bois, Ben ten Velde, Janneke Kooistra, Jantine Akkerman en Margreet van der Laar.