BLG Blauw is een belevingsgerichte leergroep met 8 leerlingen variërend in leeftijd van 8 tot 12 jaar. Wij bieden onze leerlingen een klimaat waarin ze zich veilig voelen en zichzelf mogen zijn. Onze omgang met de kinderen is gericht op duidelijkheid en voorspelbaarheid. Wij benaderen de leerlingen positief door te benoemen wat we wel willen in plaats van wat we niet willen zien. Zo zeggen wij: “Hang je jas maar op de kapstok”, in plaats van: “Niet je jas op de grond gooien”.

Wij werken altijd rondom een thema. Binnen dit thema bieden wij onze leerlingen veel ervarings- en belevingsgerichte activiteiten aan, waarbij herhaling erg belangrijk is. Op deze manier helpen wij onze leerlingen om de wereld om hen heen beter te begrijpen.

Wij stimuleren de zelfredzaamheid en zelfstandigheid van onze leerlingen door ze datgene wat ze zelf kunnen, ook zelf zoveel mogelijk te laten doen.

Iedere dag wordt er aan de groepstafel met elkaar aan het thema van dat moment gewerkt. Ook de voorbereidende lees- en rekenlessen staan in het kader van het thema. Hiernaast is er dagelijks ruimte voor muziek, knutselen, beweging, binnen- en buitenspel. Twee keer per week hebben we gymnastiek van een vakdocent en twee keer per week zwemmen we in het zwembad op school.

Wij vinden het contact met ouders belangrijk. Via een weekverslag, voorzien van veel foto’s, blijven ouders op de hoogte van alles wat we gedaan hebben die week. Specifieke bijzonderheden worden via het communicatieschriftje doorgegeven aan de ouders.

De klassenleiding bestaat uit Magda Scheffer, Gezina Popkema en Hielkje Krans. We worden bij de verzorgingstaken ondersteund door Coba Pinkster en Gonda Westerhuis. Als klas bieden wij graag stagiaires de gelegenheid om bij ons de theorie in praktijk te brengen. Dit jaar hebben wij op maandag en dinsdag een stagiaire.