De mogelijkheid bestaat dat leerlingen die Kleurryk bezoeken onder schooltijd fysiotherapie of ergotherapie krijgen. De bekostiging van de behandeling dient door ouders of verzorgers zelf aangevraagd te worden bij de Zorgverzekeraar in kwestie. De materialen en de ruimte die voor behandeling nodig zijn worden wel door de school ter beschikking gesteld.