We stellen ons graag aan u voor:

Wij zijn onderbouw oranje! Een klas met 12 leerlingen in de leeftijd van 6, 7 en 8 jaar. Er zitten momenteel 7 jongens en 5 meisjes in onze klas. De juffen die in middenbouw oranje werken zijn: juf Hennie, juf Henriët, juf Sepkje en juf Addie.

Wij vinden het belangrijk dat de leerlingen zich in een positieve en rustige sfeer kunnen ontwikkelen. In onze klas zijn duidelijke regels en afspraken en we besteden veel aandacht aan de manier waarop de leerlingen met elkaar omgaan. Samen spelen, elkaar rustig duidelijk kunnen maken wat je van de ander wil, hoe lossen we ruzietjes op, hoe geef je een complimentje aan de ander etc. Op een speelse manier proberen we aan al deze sociale vaardigheden te werken.

Ieder kind ontwikkelt zich op zijn/haar eigen manier en in zijn/haar eigen tempo en wij proberen elke leerling hierbij zo goed mogelijk te ondersteunen. We zijn steeds op zoek naar manieren van leren, waarbij het kind het best tot zijn of haar recht komt.

We gaan aan de slag met letters, tellen en cijfers en verder wordt er natuurlijk ook aandacht besteedt aan allerlei andere vakken zoals mondelinge taal, muziek, handvaardigheid, gym en zwemmen.

Bij de vakgebieden mondelinge taal en wereldoriëntatie werken we in thema’s. Hierin komen allerlei onderwerpen aan bod zoals bijv. de seizoenen. Maar ook onderwerpen als verkeer, dieren, de winkel en alles wat binnen de belevingswereld van de kinderen ligt kan aan de orde komen.

Bent u nieuwsgierig geworden naar onze klas? Bekijk dan onze foto’s op deze website!