Kleurryk is een school voor speciaal onderwijs en verzorgt onderwijs aan leerlingen met een verstandelijke beperking in combinatie met een lichamelijke beperking en/of bijkomende psychiatrische stoornissen c.q. gedragsproblemen in de leeftijd van 4 tot 13 jaar. 
De meeste leerlingen van onze school wonen bij hun ouders en sommige leerlingen wonen in een pleeggezin of in een gezinsvervangend tehuis.

De leerlingen worden naar school gebracht met taxibusjes, of door hun ouders.