Leerlingen vanaf 12 jaar of vanaf het schooljaar dat ze voor 1 oktober 12 jaar worden, kunnen doorstromen naar het vervolgonderwijs. In het belang van de leerling kan soms worden besloten om nog een jaartje langer binnen het SO te blijven. In de maanden januari tot en met maart wordt het leerlingenprofiel bijgesteld en er wordt een onderwijskundig rapport opgesteld. In dit rapport wordt de huidige stand van functioneren en het didactisch niveau van de leerling weergegeven. Ook wordt het advies van de school vermeld betreffende het vervolgonderwijs. De Commissie van Begeleiding is hiervoor verantwoordelijk. Het profiel en het onderwijskundig rapport wordt met de ouders besproken. Ouders moeten hun kind dan gaan aanmelden bij de school naar hun keuze.