Naam SO Kleurryk
Adres De Lanen 96, 9204 WC Drachten
Algemeen nummer 0512-530200
E-mail info@kleurryk.nl
Website www.kleurryk.nl
Directeur Alex Zijlstra
Teamleiders Janna Roorda en Linda Bloemendal
Administratie Ika Vrij/Tineke van Wieren
Bestuur Stichting SO Fryslan
Adres Morra 2-3, 9204 KH Drachten
Website www.so-fryslan.nl