Als school zijn we wettelijk verplicht om het burgerservicenummer (voorheen sofi-nummer) bij inschrijving van uw kind op te nemen in de leerlingenadministratie. Met dit Burgerservicenummer, een uniek nummer voor uw kind, kan de overheid beter toezien op de rechtmatigheid van de bekostiging van het onderwijs. Ook zullen in de toekomst kinderen beter te volgen zijn bij een overstap naar een andere onderwijsinstelling. Ieder kind heeft recht op onderwijs, ook al heeft niet elk kind een Burgerservicenummer. Aan leerlingen die geen Burgerservicenummer hebben, bijvoorbeeld omdat ze nog maar kort in Nederland zijn, wordt een onderwijsnummer toegekend vanaf het moment dat de geautomatiseerde gegevenslevering tussen school en overheid op gang is gekomen.