In de Bovenbouw worden naast het reguliere aanbod (o.a. rekenen, lezen, spelling, etc.) de leerlingen voorbereid op het uitstromen naar een vorm van voortgezet onderwijs. Er wordt, indien mogelijk, steeds meer zelfstandigheid en eigen initiatief van de leerling gevraagd.