Het bestuursbureau wordt – naast de leden van het College van Bestuur – bemand door:

Adviseur personeel:                          Ria Gerritsma, Loes Slomp en Nienke Wolda

Adviseur financiën:                           Peter Faber

Ambtelijk secretaris:                         Erik Jansen

 

Bestuursbureau SO Fryslân

Morra 2-3

9204 KH  Drachten

tel. 0512-584594

e-mail: info@so-fryslan.nl

website: www.so-fryslan.nl