De BLG groep (Belevingsgerichte  leergroep) is voor leerlingen met een speciale hulpvraag. Er wordt nog meer dan in de  andere groepen, in heel kleine stapjes gewerkt aan de ontwikkeling van leerlingen. Het opdoen van nieuwe ervaringen, gebruik makend van alle zintuigen, is een belangrijk onderdeel in het lesaanbod. Er wordt heel specifiek gekeken naar de individuele ontwikkelingsmogelijkheden van kinderen, rekening houdend met hun mogelijkheden. Door het schooljaar heen werken we met thema’s. Praktische zelfredzaamheid is een belangrijk punt van aandacht.

Er zijn dit schooljaar 2 middenbouw BLG-groepen en 1 bovenbouw BLG-groep.