Wanneer een leerling door ziekte of andere oorzaken niet op school kan komen, dan verwachten we dat de ouders/verzorgers de school zelf informeren vóór aanvang van de lessen. Bij onbekende afwezigheid zoeken we na 8.45 uur telefonisch contact met de ouders/verzorgers.