Directeur Rob Kempers
Teamleiders Dirk Brouwer/Alex Zijlstra
   
Groepsleerkrachten  
Onderbouw rood Joke v.d. Werken/Ineke Bergsma
Onderbouw blauw Anja v.d. Ploeg/Ineke Bergsma
Middenbouw rood Jikke Huizinga/Tineke Luinenburg/Allide Bouma
Middenbouw blauw Coba Wouda
Middenbouw oranje Hennie Westerdijk
Middenbouw groen Pietrix Westra/Allide Bouma
Bovenbouw rood Linda Bloemendal/Henriët Ballast/Marianne v.d. Meulen
Bovenbouw blauw Janet Krist
Bovenbouw oranje Henri de Haan
Bovenbouw groen Henriët Ballast/Marianne v.d. Meulen
BLG blauw Magda Scheffer
BLG groen Philine du Bois/Janneke Kooistra
BLG paars Rina Hoekstra/Inge Bosma
   
Onderwijsassistenten  
Onderbouw rood Anneke Talsma/Esther Feitsma
Onderbouw blauw Baukje de Boer/Nadine v.d. Veer
Middenbouw rood Jantine Akkerman/Addie Kwant
Middenbouw blauw Sjoerdje Ritsma/Addie Kwant
Middenbouw oranje Anneke de Jong/Sepkje de Ronde
Middenbouw groen Yolanda v.d. Linde/Lienke Numan
Bovenbouw rood Grietje v.d. Leij/Nadine v.d. Veer
Bovenbouw blauw Sanne v.d. Horst
Bovenbouw oranje Marion Nieuwveld/Annie Elzinga
Bovenbouw groen Lowise Welles/Heidie Talsma
BLG blauw Hielkje Krans
BLG groen Joke Riemersma
BLG paars Lienke Numan/Karin v.d. Werff
   
Leraarondersteuner  
BLG blauw Gezina Popkema
BLG groen Ben ten Velde/Janneke Kooistra
   
Ambulant personeel  
Administratief medewerker Ika Vrij/Tineke van Wieren
Conciërge Jochem Bil/Willem Valk
Schoolontwikkelaar Alex Zijlstra
Intern begeleider Wija v.d. Molen/Janna Roorda
Logopediste Inge Bosma/Els Bokma/Sytske Eringa
Psychologe/orthopedagoge Maike Bouma/Ingrid v.d. Beek
Psychologisch assistente Gryt Anne Lootsma/Rinske Remigius
Vakleerkracht gymnastiek Ingrid v.d. Beek
Maatschappelijk werker* Giny Feenstra
Schoolarts* Aukje Zuiderveld
Schoolarts assistent* Gea v.d. Zaag
Ambulant begeleider Tineke Luinenburg
Verzorgingsassistent Coba Pinkster/Marian Spoelstra/Margreet v.d. Laar
Huishoudelijke dienst Gonda Westerhuis
Repro medewerker Henk Evers

⃰  Niet in dienst van school