Directeur Alex Zijlstra
Teamleiders Janna Roorda/ Linda Bloemendal
Groepsleerkrachten
Onderbouw rood Joke v.d. Werken/Hanneke Zijlstra
Onderbouw blauw Anja v.d. Ploeg/Hanneke Zijlstra
Onderbouw oranje Hennie Westerdijk/Henriët Ballast
Middenbouw rood Jikke Huizinga/Allide Bouma
Middenbouw blauw Coba Wouda
Middenbouw groen Pietrix Westra/Henriët Ballast
Middenbouw paars Sije Veenstra
Bovenbouw rood Rina Wijga/Marianne v.d. Meulen
Bovenbouw blauw Janet Krist/Sije Veenstra
Bovenbouw oranje Henri de Haan
Bovenbouw groen Ineke Bergsma
BLG blauw Magda Scheffer
BLG groen Philine du Bois
BLG paars Inge Bosma
Onderwijsassistenten
Onderbouw rood Anneke Talsma/Esther Feitsma/Lienke Numan
Onderbouw blauw Grietje van der Leij/Heidie Talsma
Onderbouw oranje Sepkje de Ronde/Addie Kwant
Middenbouw rood Yolanda v.d.Linde
Middenbouw blauw Sjoerdje Ritsma/Addie Kwant
Middenbouw groen Ine Nicolai/Anneke de Jong
Middenbouw paars Nadine van der Veer/ Jorien Bergsma
Bovenbouw rood Nadine v.d. Veer/ Marijke Akkerman
Bovenbouw blauw Sanne v.d. Horst/Annie Elzinga
Bovenbouw oranje Marion Nieuwveld/Annie Elzinga
Bovenbouw groen Lowise Welles/Annie Elzinga
BLG blauw Hielkje Krans
BLG groen Jantine Akkerman/Margreet v.d. Laar
BLG paars Jantine Akkerman/Karin v.d. Werf
Leraarondersteuner
BLG blauw Gezina Popkema
BLG groen Ben ten Velde/Janneke Kooistra
Ambulant personeel
Administratief medewerker Ika Vrij/Tineke van Wieren
Conciërge Jochem Bil
Intern begeleider Wija v.d. Molen/Linda Bloemendal
Logopediste Sytske Eringa/Els Bokma
Psychologe/orthopedagoge Maike Bouma/Ingrid v.d. Beek
Psychologisch assistent Gryt Anne Lootsma/Rinske Remigius
Vakleerkracht gymnastiek Anja v.d. Ploeg/Freerk Haisma
Maatschappelijk werker* Giny Feenstra
Schoolarts* Aukje Zuiderveld
Schoolarts assistent* Gea v.d. Zaag
Verzorgingsassistent Coba Pinkster/Margreet v.d. Laar
Huishoudelijke dienst Gonda Westerhuis
Repro medewerker Henk Evers
* Niet in dienst van school