Directeur Alex Zijlstra
Teamleiders Dirk Brouwer/Janna Roorda
   
Groepsleerkrachten  
Onderbouw rood Joke v.d. Werken/Hanneke Zijlstra
Onderbouw blauw Anja v.d. Ploeg/Ineke Bergsma
Middenbouw rood Jikke Huizinga/Allide Bouma
Middenbouw blauw Coba Wouda
Middenbouw oranje Hennie Westerdijk
Middenbouw groen Pietrix Westra/Henriët Ballast
Bovenbouw rood Linda Bloemendal/Freerk Haisma
Bovenbouw blauw Janet Krist/Hanneke Zijlstra
Bovenbouw oranje Henri de Haan
Bovenbouw groen Marianne v.d. Meulen/Ineke Bergsma
BLG blauw Magda Scheffer
BLG groen Philine du Bois
BLG paars Rina Hoekstra/Inge Bosma
   
Onderwijsassistenten  
Onderbouw rood Anneke Talsma/Esther Feitsma/Lienke Numan
Onderbouw blauw Nadine v.d. Veer/Heidie Talsma
Middenbouw rood Yolanda v.d. Linde
Middenbouw blauw Sjoerdje Ritsma/Addie Kwant
Middenbouw oranje Sepkje de Ronde/Addie Kwant
Middenbouw groen Ine Nicolai/Anneke de Jong
Bovenbouw rood Grietje v.d. Leij/Nadine v.d. Veer
Bovenbouw blauw Sanne v.d. Horst/Marijke Jouwersma
Bovenbouw oranje Marion Nieuwveld/Annie Elzinga
Bovenbouw groen Lowise Welles/Annie Elzinga
BLG blauw Hielkje Krans
BLG groen Karin v.d. Werf
BLG paars Jantine Akkerman
   
Leraarondersteuner  
BLG blauw Gezina Popkema
BLG groen Ben ten Velde/Janneke Kooistra
   
Ambulant personeel  
Administratief medewerker Ika Vrij/Tineke van Wieren
Conciërge Jochem Bil/Willem Valk
Schoolontwikkelaar Alex Zijlstra
Intern begeleider Wija v.d. Molen/Janne Roorda/Linda Bloemendal
Logopediste Inge Bosma/Sytske Eringa/Els Bokma
Psychologe/orthopedagoge Maike Bouma/Ingrid v.d. Beek
Psychologisch assistent Gryt Anne Lootsma/Rinske Remigius
Vakleerkracht gymnastiek Ingrid v.d. Beek/Anja v.d. Ploeg
Maatschappelijk werker* Giny Feenstra
Schoolarts* Aukje Zuiderveld
Schoolarts assistent* Gea v.d. Zaag
Verzorgingsassistent Coba Pinkster/Margreet v.d. Laar/Wilma de Haan
Huishoudelijke dienst Gonda Westerhuis
Repro medewerker Henk Evers
* Niet in dienst van school