Directeur Alex Zijlstra
Teamleiders Linda Bloemendal en Janna Roorda
   
Groepsleerkrachten:  
Onderbouw rood Joke v.d. Werken/Marieke Hilhorst/Minke Christiaanse
Onderbouw blauw Anja v.d. Ploeg/Hanneke Zijlstra
Onderbouw paars Rina Wijga/Marieke Hilhorst/Minke Christiaanse
Middenbouw rood Jikke Huizinga/Allide Bouma
Middenbouw blauw Coba Wouda
Middenbouw groen Pietrix Westra/Henriët Ballast
Middenbouw oranje Hennie Westerdijk/Henriët Ballast
Bovenbouw rood Marianne v.d. Meulen/Sije Veenstra
Bovenbouw blauw Janet Krist/Sije Veenstra
Bovenbouw oranje Henri de Haan
Bovenbouw groen Ineke Bergsma
BLG blauw Magda Scheffer/Gezina Popkema
BLG groen Philine du Bois/Ben ten Velde
BLG paars Inge Bosma/Janneke Kooistra
   
Onderwijsassistenten:  
Onderbouw rood Jorien v.d. Wolfshaar/Joke Riemersma
Onderbouw blauw Grietje v.d. Leij/Heidie Talsma
Onderbouw paars Bente Postma /Nadine v.d. Veer/Sjoerdje Ritsma
Middenbouw rood Yolanda v.d. Linde
Middenbouw blauw Sjoerdje Ritsma/Esther Feitsma/Bente Postma
Middenbouw oranje Sepkje de Ronde/Addie Kwant
Middenbouw groen Anneke de Jong/Ine Nicolai/Addie Kwant
Bovenbouw rood Nadine v.d. Veer/Marijke Akkerman
Bovenbouw blauw Sanne v.d. Horst/Annie Elzinga
Bovenbouw oranje Marion Nieuwveld/Annie Elzinga
Bovenbouw groen Lowise Welles/Annie Elzinga
BLG blauw Hielkje Krans/Gezina Popkema
BLG groen Jantine Akkerman/Margreet v.d. Laar/Ben ten Velde
BLG paars Jantine Akkerman/Karin v.d. Werf/Heidie Talsma
   
Leraarondersteuner  
BLG blauw Gezina Popkema
BLG groen Ben ten Velde
BLG paars Janneke Kooistra
   
Ambulant personeel  
Administratief medewerker Ika Vrij/Tineke van Wieren
Conciërge Jochem Bil
Intern begeleider/schoolontwikkelaar Wija v.d. Molen/Hanneke Zijlstra
Logopediste Els Bokma/Sytske Eringa
Psychologe/orthopedagoge Maike Bouma/Ingrid v.d. Beek
Psychologisch assistente Gryt Anne Lootsma
Vakleerkracht gymnastiek Anja v.d. Ploeg/Freerk Haisma
Maatschappelijk werker* Giny Feenstra
Schoolarts* Aukje Zuiderveld
Schoolarts assistent* Gea v.d. Zaag
Verzorgingsassistent Coba Pinkster/Margreet v.d. Laar
Huishoudelijke dienst Gonda Westerhuis
Repro medewerker Henk Evers