Regels zijn een middel om onze leerlingen (en onszelf) de grootst mogelijke vrijheid en zelfstandigheid te geven. Het is een middel, geen doel op zich.

We willen dat leerlingen zich veilig voelen op school. Duidelijkheid in verwachtingen, wat mag, wat mag niet is een belangrijk onderdeel daarvan. Ook ouders hebben recht op duidelijkheid. Daarom maak je afspraken met elkaar. Dat geeft houvast.

Het team van Kleurryk heeft 4 algemene regels met elkaar vastgesteld.

  • We luisteren naar elkaar
  • We zorgen goed voor onze spullen
  • We zijn rustig op school
  • We helpen elkaar op school

Deze regels hangen duidelijk zichtbaar in de school en worden regelmatig met de leerlingen besproken en zo nodig wijzen we elkaar daar op.

Deze  algemene regels zijn uitgangspunt voor het maken van verdere afspraken. Zo zijn er per bouw afspraken gemaakt t.a.v. het buiten spelen, het vieren van verjaardagen etc. De leerlingen worden zoveel mogelijk betrokken in het maken van de afspraken.

Op de klassenouderavond, in het begin van het schooljaar worden de afspraken met de ouders/verzorgers besproken en uitgelegd.