Directeur Rob Kempers
Teamleiders Dirk Brouwer/Alex Zijlstra

Leerkrachten:

Onderbouw rood Joke v.d. Werken/Alie de Jager
Onderbouw blauw Anja v.d. Ploeg/Alie de Jager
Middenbouw blauw Tineke Luinenburg/Allide Bouma
Middenbouw oranje Hennie Westerdijk
Middenbouw rood Rina Hoekstra/Trix Edema
Middenbouw paars Coba Wouda
Middenbouw groen Pietrix Westra
Bovenbouw rood Marianne van de Meulen/Linda Bloemendal
Bovenbouw blauw Janet Krist/Anita de Jong
Bovenbouw groen Henriët Ballast/Jikke Huizinga
Bovenbouw oranje Henri de Haan
Belevingsgroep blauw Magda Scheffer/Gezina Popkema
Belevingsgroep groen Janneke Kooistra/Ben ten Velde/Philine du Bois
Tussengroep rood Sonja Jacobs

Onderwijsassistenten

Onderbouw rood Anneke Talsma/Ine Nicolai
Onderbouw blauw Nadine van der Veer/Baukje de Boer
Middenbouw blauw Jantine Akkerman/Bettie Terpstra
Middenbouw oranje Anneke de Jong/Esther Feitsma
Middenbouw rood Anja de Boer/Addie Kwant/Jantine Akkerman
Middenbouw paars Sjoerdje Ritsma/Sepkje de Ronde
Middenbouw groen Yolanda van der Linde/Jantine Akkerman
Bovenbouw rood Grietje van der Ley/Sepkje de Ronde
Bovenbouw blauw Sanne van der Horst/Ine Nicolai
Bovenbouw groen Lowise Welles/Karin van der Werf
Bovenbouw oranje Marion Nieuwveld/Addie Kwant
BLG blauw Hielkje Krans
BLG groen Joke Riemersma
Tussengroep rood
 

Ambulant personeel:

Administratie Ika Vrij/Tineke van Wieren
Conciërge Jochem Bil/Willem Valk
Schoolontwikkelaar Alex Zijlstra
Intern begeleiders Wija v.d. Molen/Janna Roorda
Logopediste Inge Bosma/Els Bokma/Christine Teijema
Psycholoog Maike Bouma/Miranda Dreves
Psychologisch assistent Griet Anne Lootsma
Vakleerkracht gym Ingrid v.d. Beek/Aaldries Bijsma
Verzorgingsassistent Coba Pinkster/Marjan Spoelstra
Huishoudelijke dienst Gonda Westerhuis
Repro medewerker Henk Evers
Schoolarts* Petra Meijer*/Aukje Zuiderveld
Schoolarts assistent* Anneke de Jong*/Gea van der Zaag
Maatschappelijk werkende* Giny Feenstra*
* niet in dienst van de school